Nahdatullah Faturachman

Kebenaran akan selalu menemui jalan & ruangnya. Segelap apapun jalan a/ ruang itu, jk kebenaran bagaikan cahaya kecil sekalipun, keberadaannya ada tuk menuntun.