Tomy Suryatama

Chemical engineer yg sok tahu politik